Inversió en el fons GVC Gaesco 300 Places FI amb el capital protegit

Descripció

Certificat de participació estructurat amb capital protegit

El certificat de participació té una protecció del 100% de capital davant de caigudes del Fons d’Inversió subjacent al venciment i permet participar en el 50% de la seva revalorització. Permet invertir en turisme global, l’únic sector que no ha recuperat els nivells previs de la pandèmia tot i que l’activitat sí que ho ha fet, per aquest motiu presenta un potencial de revalorització molt alt

Característiques 
Rendibilitat:    50% de la revalorització dels fons GVC Gaesco 300 Places

Termini: 3 anys i 2 mesos

– Import mínim: 1.000 €

Liquiditat: Diària en condicions normals del mercat OTC

 Període de subscripció i data de desemborsament:

Data llançament : 22 de setembre de 2023
Fi Període de Subscripció: 17 d’octubre de 2023 (fins a les 10:00 h)
Data de venciment de l’estratègia: 28 de desembre de 2026

 

✔️ AVENTATGES
– Possibilitat d’una rendibilitat atractiva, invertint en un sector amb un fort potencial
– Capital protegit, gràcies a l’estructura de l’emissor i garant Goldman Sachs
– Diversificació dels estalvis al tenir posicions en diferents emissors, geografies i sectors