ZAMIT CAPITAL – Inverteix en empreses familiars consolidades

Descripció

Zamit Capital és un vehicle d’inversió multisectorial gestionat pel Grup GVC Gaesco. L’objectiu de la inversió és donar suport al creixement de les pimes mitjançant l’adquisició de participacions minoritàries en empreses que operen negocis amb potencial de creixement i dotades d’un equip gestor professional capaç d’executar un pla de negoci raonable.

Zamit RAIF SICAR – GVC Gaesco

Estrategia d’Inversió:

1. Invertim en companyies amb models de negoci consolidats que tenen l’ambició d’emprendre un pla de creixement i les acompanyem al llarg del procés oferint propostes de valor afegit.

2. L’experiència adquirida executant dotzenes d’operacions en el segment de les Pimes a Espanya ens fa grans coneixedors del sector i de les necessitats d’aquestes companyies.

3. La gestió del vehicle recau sobre empresaris amb dilatada experiència en els seus respectius sectors amb la voluntat d’ajudar i aportar valor a altres empresaris i empreses familiars.

4. Zamit Capital pren participacions minoritàries, dotant de plena confiança a l’actual equip gestor. Amb això s’aconsegueix un ple alineament d’interessos entre ambdues parts.

 

Criteris d’Inversió:

1.  Invertim en empreses espanyoles els ingressos de les quals han anat creixent a l’entorn del del 15-20% a l’any i que el seu EBITDA està comprès entre 1-6 M€.

2.  Destinem entre 1 i 5 milions del nostre capital en cada companyia en la qual invertim, amb la possibilitat de coinvertir amb altres parts.